Annemarie Schwarzenbach: Nordatlantik: Schiffsüberfahrt; Frau in Liegestuhl an Deck

Nordatlantik: Schiffsüberfahrt; Frau in Liegestuhl an Deck
Titolo
Nordatlantik: Schiffsüberfahrt; Frau in Liegestuhl an Deck
Località
Nordatlantik- Schiffsüberfahrt - Annemarie Schwarzenbach - SLA-Schwarzenbach-A-5-10-060
URL dell'immagine nell'archivio originale
https://www.helveticarchives.ch/detail.aspx?ID=294081
Public Domain
Note
File:CH-NB - Nordatlantik- Schiffsüberfahrt - Annemarie Schwarzenbach - SLA-Schwarzenbach-A-5-10-060.jpg
Firma del digitalizzato
SLA-Schwarzenbach-A-5-10-060.jpg
ID foto
96327