Bern. Kaleidoskop eines Kantons = Berne. Kaléidoscope d'un canton = kaleidoscope of a canton

Autore
Rausser, Fernand
Luogo di pubblicazione
Bern
Anno di pubblicazione
2003