Foto Feuerstein: Vnà, Piz Tschütta e Spi da Chöglias

Serie Ansichtskarten
Titolo
Vnà, Piz Tschütta e Spi da Chöglias
Descrizione
Serie Ansichtskarten
Località
Vnà
Data di creazione
ca. 1940 - ca. 1970
Parole chiave
Ortsbild
© Fundaziun Fotografia Feuerstein
Medium
Azetatnegativ, schwarz-weiss, 13 x 18 cm
Note
Ansichtskarte: N1.KW-ABZ-10014
Firma del digitalizzato
StAGR_N1_KW_10014_NEA.jpg
ID foto
86041